Noen tror at terapi må være et årelangt prosjekt. Dette behøver ikke å være tilfelle. Enkelte kan oppleve stor bedring etter relativt få timer. De fleste korttidsterapier går over ca. 10-20 timer. Hvor mange timer som behøves er individuelt, og varierer ut i fra problemets størrelse, motivasjon og hvordan forholdene ellers i livet er. Jeg tar også korttidsoppdrag (1-3 timer).