Intensiv dynamisk korttidsterapi (intensive short-term dynamic psychotherapy) er en psykodynamisk terapimetode som har vært utviklet siden 60- og 70-tallet, men sist de siste årene har fått en større utbredelse i skandinaviske land. Grunnen til at metoden har blitt så populær skyldes at den har vist seg mer effektiv enn mange andre og mer tradisjonelle terapimetoder, og den tar vesentlig kortere tid enn langvarig behandling. Det finnes økende forskning som viser metodens effektivitet for behandling av en rekke psykiske plager.

I ISTDP arbeider vi direkte med det følelsesmessige grunnlaget for problemene, og fokuset er her-og-nå. Metoden veksler mellom å utforske følelser slik disse oppstår i relasjonen, hjelpe deg til å regulere angsten bedre og gjennom å bevisstgjøre deg forsvarsmekanismer og måter å reagere på, som kan stå i veien for en dypere følelsesopplevelse, og i mange tilfelle også bidra til å opprettholde problemer. Gjennom denne prosessen restrukturerer man forsvar og automatiske måter å reagere på, og man jobber både på et bevisst, men også et ubevisst plan. Å komme i kontakt med underliggende følelser i relasjon her-og-nå er en måte å få tilgang til det ubevisste på, og på den måten få anledning til å bearbeide og komme videre i prosesser man i det daglige sjeldent reflekterer over. Terapeuten arbeider på en langt mer aktiv og fokusert måte enn i mer tradisjonell psykoanalytisk behandling.

I ISTDP anbefaler jeg å bruke dobbelttimer (90 min.) for å få en mer fullstendig utforskning og gjennomarbeiding, men dette er ikke strengt nødvendig for å få et godt resultat.