Jeg tilbyr psykoterapi for privatpersoner som sliter med ulike typer utfordringer. Følelsesmessige problemer kan arte seg på mange måter og gi forskjellige utfall. Gjennom samtalebehandling kan du bli bedre i stand til å forstå hvorfor du reagerer som du gjør i ulike situasjoner, og du kan oppnå større frihet i eget liv, til å bryte med gamle mønstre og måter å reagere på.

Det finnes mange terapeutiske retninger og metoder for å jobbe med psykologiske problemer. Mitt mål er å tilby anerkjente og effektive metoder for på best mulig måte hjelpe mine pasienter til bedre liv. Selv om problemer kan arte seg på mange forskjellige måter (eksempelvis som engstelse, tomhet, spiseproblemer, risikofylte handlinger), og det ikke alltid er like åpenbart hva som har skapt problemet, er min erfaring at endring i de aller fleste tilfelle er mulig, men det kan kreve hardt arbeid og vil kunne være krevende. Derfor vil de fleste kunne være ambivalente til å skulle gå i terapi. Å finne ut av denne type ambivalens er også en del av prosessen.