Ved siden av terapi for voksne tilbyr jeg terapi for ungdom (15-18). Identitetsutfordringer, lav selvfølelse og sosiale vansker er hyppige problemer for unge mennesker. For denne gruppen bruker jeg mer kognitive teknikker og adferdsterapi, og enkelttimer er ofte tilstrekkelig. Jeg tilbyr både kort- og langtidsterapi, avhengig av problemstilling og behov.